Violeta Paez Armando, detail from Absence, Twice Removed, 2021, performed at Het HEM Zandaam. Photograph by Anastasija Kiake.
Violeta Paez Armando, detail from Absence, Twice Removed, 2021, performed at Het HEM Zandaam. Photograph by Anastasija Kiake.
Love revealed, or how to keep all this warmth at bay

Curator: Àngels Miralda

10th-20th December; open Thursday-Sunday from 2-5pm

Opening: Friday 10th December 2-5pm

Time is a relative experience. It speeds up as we grow older. It can pass by in the flutter of an eye, or a moment can last for hours when subject to great intensity. A story written down thousands of years ago can bring out our deep connectedness to the past and those who will live a hundred years from now. Violeta Paez reworks familiar stories that contain hidden narratives that survive over the course of centuries with a particular focus on the relation between queerness and legibility. To retell mythological tales today is to unveil things hidden in plain sight. Darkness is a space of the unknown, the warmth of night and the cold of winter. Between visibility and invisibility, works, bodies, and spaces in Paez’s work are composed of gestures that unearth lost and fantasized queer stories.

Love revealed,

         Or how to keep all this warmth at bay

Includes new works made of wax, metal, and various other materials along with performative interventions around the theme of monstrosity and corporeality. Violeta Paez’ new work is a speculative fiction that happens through performance, writing, and sculpture. Events will punctuate the duration of the exhibition at announced times. A publication of writings will accompany the exhibition, published by attempt press.

Nederlands

Tijd is een relatieve ervaring. Het versnelt naarmate we ouder worden. Het kan in een oogwenk voorbij gaan en een intens moment kan uren duren. Een verhaal dat duizenden jaren geleden is opgeschreven, kan onze diepe verbondenheid met het verleden en met de mensen die over honderd jaar zullen leven naar voren brengen. Violeta Paez bewerkt bekende verhalen met verborgen narratieven die in de loop van de eeuwen zijn blijven bestaan. Een bijzondere focus gaat uit naar de relatie tussen queerness en leesbaarheid. Vandaag  de dag mythologische verhalen na te vertellen gaat over  het onthullen van dingen die in het volle zicht verborgen zijn. Duisternis is een ruimte van het onbekende, de warmte van de nacht en de kou van de winter. In het werk van Paez zijn tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid werken, lichamen en ruimtes samengesteld uit gebaren die verloren gegane en gefantaseerde queer-verhalen blootleggen. 

liefde onthuld,

            Of hoe al deze warmte op afstand moet worden gehouden

Omvat nieuwe werken gemaakt van was, metaal en verschillende andere materialen, samen met performatieve interventies rond het thema wangedrocht en lichamelijkheid. Het nieuwe werk van Violeta Paez is een speculatieve fictie die plaatsvindt door middel van performance, schrijven en sculptuur. Evenementen zullen de duur van de tentoonstelling op aangekondigde tijdstippen accentueren. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie van geschriften, uitgegeven door attempt press.

Newsletter

If you like to stay informed about the activities of airWG, please subscribe to our newsletter.


Share:
Violeta Paez Armando, detail from Absence, Twice Removed, 2021, performed at Het HEM Zandaam. Photograph by Anastasija Kiake.
Violeta Paez Armando, detail from Absence, Twice Removed, 2021, performed at Het HEM Zandaam. Photograph by Anastasija Kiake.